Innowacje
W codziennej pracy z dziećmi w Naszym Przedszkolu wykorzystuje się innowacyjne metody oraz elementy niektórych z nich:

Metoda Dobrego Startu – prof. Marty Bogdanowicz
Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej
Alternatywna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak
Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherbon
Dziecięca matematyka Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej
Metoda gimnastyki twórczej R. Labana i C. Orffa
Elementy muzykoterapii, bajkoterapii, relaksacji
Aktywne słuchanie muzyki metodą Batti Strauss
Metoda Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA
Wieloletnie badania naukowe potwierdzają, iż wiek dziecka odgrywa istotną rolę w nauce języka obcego. Udowodniono, że skuteczność przyswajania języka jest tym większa, im młodsze jest dziecko. Dlatego misją Przedszkola Niepublicznego „Piastuś” jest wdrażanie dziecka w środowisko dwujęzyczne już od najmłodszych lat. Tradycyjne i mniej skuteczne metody zostały zastąpione wyłącznie naturalnymi.
Nasze Przedszkole cechuje innowacyjność w podejściu do nauczania języka obcego. Nauczyciele języka angielskiego stosują metodę całkowitej immersji, co oznacza, iż każdego dnia dzieci są otoczone językiem obcym, który towarzyszy im przy codziennych rytuałach przedszkolnych, jak również w czasie pozostałych zajęć i zabaw. Nauczyciele języka obcego komunikują się z przedszkolakami wyłącznie w języku angielskim.
Dzieci uczą się języka obcego analogicznie do polskiego, więc postęp w komunikacji następuje sukcesywnie wraz z nabywanymi umiejętnościami językowymi. Wprowadzane są w świat języka angielskiego bez wyjaśnień i tłumaczeń w języku ojczystym. Poznają język intuicyjnie, w formie zabawy. Nauczyciele pobudzają aktywność dzieci wykorzystując ciekawe pomoce dydaktyczne i własny entuzjazm. Słownictwo poznawane w języku angielskim odpowiada treściom programu nauczania w języku polskim.

Zajęcia językowe są dostosowane do danej grupy wiekowej i trwają od 25 do 35 minut.
Przyjazne miejsce
z opieką jak w domu
Przedszkole stworzone z potrzeby serca i miłości do dzieci. Miejsce przyjazne małym ludziom i służące przede wszystkim ich spokojnemu rozwojowi.
Zapisz dziecko do przedszkola