Wizyta DENTOBUSU
24 czerwca 2024r

Drodzy Rodzice! Już w piątek Dzieci będą mogły skorzystać z badań stomatologicznych – odbędzie się to bez obecności rodzica podczas pobytu dziecka w Przedszkolu. Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie zgody.

Kilka informacji od zespołu EKODENT Sp.z o.o.:

„Podczas wizyty dentobusu chcemy zaproponować wykonanie przeglądów stomatologicznych oraz w miarę możliwości zabiegi profilaktyczne (fluorkowanie możliwe jedynie na doczyszczonych tuż przed zabiegiem zębach).

Jednocześnie pragniemy zapewnić, iż zespół mobilnego gabinetu stomatologicznego dokłada wszelkich starań, aby przyjmowanie pacjentów było bezpieczne i zgodne z literą prawa.

W mobilnym gabinecie stomatologicznym są zachowane odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Zostaną zachowane wszelkie środki niezbędne do tego, aby wizyta była bezpieczna dla pacjenta i personelu.

Wyniki badań

Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni którzy dostarczą podpisane dokumenty (w załączeniu) otrzymają zamkniętą kopertę z wynikami badań.

Wyniki zostaną przygotowane i dostarczone do placówki najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia badania (z reguły szybciej).

Informacje dodatkowe

Program mobilnego gabinetu stomatologicznego został uruchomiony w ramach prac nad polityką prozdrowotną kraju i przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia.

Nasza firma świadczy usługi w ramach podpisanej umowy z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy.

Program jest częścią polityki prozdrowotnej kraju, refundowanym ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z czym jest on całkowicie bezpłatny.

Dentobus jest pojazdem wielkości karetki pogotowia”.